Posted on

บริการด้านอาหาร: อาหารเด็กที่เหมาะสมกับพัฒนาการทารก

บริการด้านอาหาร: อาหารเด็กที่เหมาะสมกับพัฒนาการทารก อาหารเด็ก คือ การเริ่มให้เด็กเล็กหรือทารกหัดรับประทานอาหารแข็งอื่น ๆ นอกเหนือไปจากการดื่มน้ำนมแม่หรือนมผง พ่อแม่จะเริ่มฝึกให้ทารกรับประทานอาหารต่าง ๆ อย่างค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอาหารที่สับหรือบดละเอียด Continue reading บริการด้านอาหาร: อาหารเด็กที่เหมาะสมกับพัฒนาการทารก

Posted on

บริการทำความสะอาด: เหตุผลดีๆที่จะเปลี่ยนชีวิตเมื่อทำบ้านให้สะอาดอยู่เสมอ

บริการทำความสะอาด: เหตุผลดีๆที่จะเปลี่ยนชีวิตเมื่อทำบ้านให้สะอาดอยู่เสมอ การทำความสะอาดบ้าน ทั้งปัด กวาด เช็ด ถู บางคนอาจจะสงสัยว่า ทำไมต้องทำนักหนา? เหนื่อยก็เหนื่อย คำตอบคือเพราะมันเป็นสิ่งที่ดีกับสุขอนามัยของเราเอง บ้านสะอาด บ้านเป็นระเบียบ ไม่มีฝุ่น ไม่มีข้าวของเกะกะ ก็ไม่ต้องกลัวว่าเราจะสูดเอาอะไรที่สกปรกเข้าร่างกายไป Continue reading บริการทำความสะอาด: เหตุผลดีๆที่จะเปลี่ยนชีวิตเมื่อทำบ้านให้สะอาดอยู่เสมอ