Posted on

วิธีเลือกอาหารสุขภาพ ห่างไกลโรค

วิธีเลือกอาหารสุขภาพ ห่างไกลโรค มีใครลองคำนวณดูบ้างว่า ในแต่ละวันที่เราบริโภคอาหารเข้าไปนั้น มีสัดส่วนอาหารที่ดี กินแล้วเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพมากน้อยแค่ไหน โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับอาหารที่มีประโยชน์และมีโทษในคราวเดียวกัน ไม่ต้องชั่งตวงวัดกันอย่างจริงจัง แต่เป็นการประเมินคร่าวๆ เพื่อเราจะได้ทำนายอนาคตสุขภาพได้แม่นยำ แปลงตัวเสร็จแล้ว เหลือเป็นกากอาหาร ก็ต้องขับถ่ายออกมา Continue reading วิธีเลือกอาหารสุขภาพ ห่างไกลโรค